ایزی حساب

کارفرما

کارفرمای پروژه

سهیل ترکاشوند

تاریخ

تاریخ و مدت

10 بهمن 1401  |  30

Location

محل پروژه

ezhesab.com

سایت ایزی حساب یک استارتاپ مربوط به حوزه کسب و کار و حسابداری