طراحی سایت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران

کارفرما

کارفرمای پروژه

ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران وابسته به شهرداری تهران

من یه مدت تو شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران کار می کردم و همونجا هم کار طراحی سایتشون رو انجام دادم .